Dějepisná olympiáda

V listopadu se uskutečnilo školní kol Dějepisné olympiády, které se zúčastnilo 13 žáků osmého a devátého ročníku.

Výsledky:

1. místo: Marek Bernard, 8. B

2. místo: Jan Juriš, 9. C

3. místo: Antonie Moudrová, 8. A

4. místo: Daniel Konrád, 9. A

5. místo: Libor Kovář, 9. A


Všem soutěžícím děkujeme za účast. A velké poděkování patří p. uč. Sychrové, která tuto akci zorganizovala.

Vlastivědná vycházka
Literární cukrárna