Třídy a události

Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1. B

V pátek jsme navštívili Krajskou knihovnu Pardubice a osobně jsme se seznámili s paní Lenkou Rožnovskou, autorkou mnoha hezkých dětských knih. 
V průběhu besedy se děti seznámily s knihami p. Rožnovské. Poslechly si poutavé čtení z knihy bajek a zasoutěžily si ve znalostech přírody, o které se v knihách hodně píše. 

S mapou i bez mapy
Koncert Trápení pana Bambuly - 1. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz