Třídy a události

S mapou i bez mapy

​Další centra  aktivit byla  na téma práce s mapou. Děti si procvičily vyhledávání měst na mapě a zároveň jejich pravopis -  v jazykovém centru. V matematice zkoušely najít nejkratší cestu na zimní stadion za použití aplikace mapy.cz. Rozšifrovaly pomocí příkladů výletní místo na Moravě. Ve vlastivědě si děti  zopakovaly jednotlivé kraje a sestavily mapu ČR. V ateliéru pak vymyslely městský erb. Nově jsem zařadila centrum zvané Cestovka  - v něm vyhledávaly na internetu informace k různým památkám a kulturním akcím u nás.

Tím jsme uzavřeli zeměpisnou část vlastivědy ve čtvrtém ročníku a v dalším pololetí se seznámíme s naší nejstarší historií.


Školní kolo zeměpisné olympiády
Beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou 1. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz