Třídy a události

7.B Divadlo: Fairytales for kids 1.B a 2.B

20240530_11254_20240609-210510_1

​Ve středu 29.5. pozvala 7.B své menší kamarády z 1.B a z 2.B na tři krátké pohádky, které divadelně ztvárnila v angličtině. Děti měly uhádnout o jakou pohádku se jedná, a tím potvrdit, že ději rozuměly. Publikum bylo milé a velmi pozorné. Všechny pohádky uhádli na jedničku.

Naše třída hrála s nadšením a dobrou náladou. A moc jsme si to užili!


Naše škola v přírodě
7.B Mystery Country

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz