Třídy a události

6.D and Harry Potter - třídnická hodina

20211018_115513
Náš svět čar a kouzel neskončil tím, že jsme v září obdrželi přijímací dopis.

Dnes jsme se konečně rozdělili do příslušných kolejí, s čímž nám pomohl Harry Potter test a náš Moudrý klobouk. Existují 4 koleje: Zmijozel, Nebelvír, Havraspár a Mrzimor, a protože je nás ve třídě 20, tak vše krásně vyšlo.
Od této chvíle budeme sbírat body pro svou kolej, za pečlivou přípravu na hodiny, pořádek ve třídě a hezké vztahy. Samozřejmě můžeme body ztrácet, ale doufáme, že k tomu docházet nebude. Tak jako v Harry Potter světě, i my na závěr školního roku (pololetí) můžeme získat Školní pohár a sladkou odměnu. Nebo alespoň pocit radosti, že umíme uklízet a už nezapomínáme svačiny v lavicích. :)

"Nervozita by se dala krájet......... do jaké koleje budeme zařazeni???"
Na průběh našeho ceremoniálu se můžete podívat níže. 

Nová jazyková učebna
První slohové práce

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa