Aktuality

Nová jazyková učebna

​Dnešním dnem zahajujeme výuku v nově zrekonstruované jazykové učebně.  Prostředky jsme investovali z příspěvku zřizovatele a máme tak první  interaktivní jazykovou třídu.  Do budoucna chceme pokračovat, jak to rozpočet dovolí. Děkuji za trpělivost zejména paní učitelce Tereze Víškové, která dodnes učila v náhradních prostorách a měla ztíženou práci. Ale výsledek stojí za to. Jana Smetanová


Ocenění za pomoc člověku v nouzi
6.D and Harry Potter - třídnická hodina

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa