5.A - skupinové práce

Dnešní ČJ - procvičování přídavných  - jmen jsme si opět zpestřili skupinovou prací a při ní zavzpomínali také na své začátky 1. třídě . Z písmenek, které jsme v 1. ročníku používali , jsme , podle zadání , měli sestavit přídavná jména v různých tvarech, pádech a rodech. Na lavicích jsme měli ošatku s písmeny a slabikami a z nich jsme sestavovali příslušné  tvary přídavných jmen. V případě, že jsme nenalezli v ošatce potřebná písmena, mohli jsme využít tzv. "hrabárnu" a chybějící písmena najít a vyměnit. V rámci urychlení práce , bylo možné využít písmena libovolné velikosti  i uprostřed slova. 

V dnešní poslední předprázdninové  hodině jsme měli také zajímavou besedu s názvem "Bezpečný internet". I když toho už spoustu víme, dozvěděli jsme se také mnoho nových poznatků od sympatické paní lektorky.​


Škola v pohybu 3 C
Peče celá třída