​Zápis do 1. tříd od 19. do 23. dubna


Vážení rodiče,

letošní zápis probíhá pouze elektronicky bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí dítěte do školy si vygenerujete na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a doručíte do školy nejpozději do

23. dubna.

Žádost můžete vhodit do poštovní schránky, poslat poštou nebo datovou schránkou.

K žádosti prosím přiložte kopii rodného listu, a pokud chcete, můžete doložit i potvrzení o bydlišti – výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouva …

Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webu a na dveřích školy od pondělí 10. května.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, do 23. dubna musíte ve škole odevzdat žádost o odklad. K ní přiložte prosím potvrzení od dětského lékaře a posudek z pedagogicko – psychologické poradny.

Pokud ještě nemáte dítě vyšetřené v PPP, odevzdejte prosím žádost a já Vám prodloužím termín pro dodání potvrzení.

Podrobné informace k zápisu jsou zveřejněny na webu školy  https://www.zsprodlouzenapce.cz/tridy-a-udalosti/zapis-do-1-trid-pro-skolni-rok-2021-2022.

                                                                                                  Jana Smetanová


​Provoz ŠD od 12. 4., resp. 19. 4.
1.A - Čtení do ouška