Aktuality

​Provoz ŠD od 12. 4., resp. 19. 4.


6.00h – 7.45h a 11.45h – 17.00h

Ranní družina je otevřena od 6.00h pro děti z 1. – 3. tříd.

Každé pondělí a čtvrtek děti ráno přicházejí do školy hlavním vchodem
a jdou se do jídelny otestovat.

V ostatní dny děti od 6 h vstupují do školy vchodem u šaten 1. stupně.
Pak čekají ve třídě na paní učitelku, dohled na chodbách zajišťují paní vychovatelky. V 7.15h se vchod zamyká.

Odpolední družinu má každá třída samostatně.

Školní družina je v době od 13.30h do 15.00h zpravidla mimo svoje oddělení.
V tuto dobu se děti obvykle nevyzvedávají.

Z důvodu současných opatření děti nepřicházejí v 15h k šatnám.
Až do 17h zvoňte, prosím, na svoje oddělení.

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací,
zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Informaci lze zaslat
i přes elektronickou žákovskou knížku.
Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

Oddělení ŠD

od 12. 4. - LICHÝ TÝDEN

 • P. Kroužková1.A
 • K. Nováková 1.B
 • R. Paďourová2.A
 • L. Hornychová2.B
 • M. Hüblová3.A
 • E. Pechová3.B

od 19. 4. - SUDÝ TÝDEN

 • M. Kvasničková 1.C
 • E. Pechová1.D
 • D. Tichá2.C
 • K. Nováková2.D
 • L. Hornychová3.C

Telefonní čísla ŠD

P. Kroužková733 411 033

K. Nováková733 410 939

M. Kvasničková733 410 947

E. Pechová733 410 840 – vedoucí vychovatelka

R. Paďourová733 410 944

L. Hornychová733 410 926

D. Tichá733 410 858

M. Hüblová733 410 852

Zase spolu
​Zápis do 1. tříd od 19. do 23. dubna

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa