VOLBY 9. A

V rámci některých hodin matematiky, dějepisu a výchovy ke zdraví proběhl v 9. A v uplynulých měsících „volební projekt“. O jeho jednotlivých částech referuje za 9. A

Jan Španiel:VOLBY9A

„V rámci výuky matematiky se pod vedením Mgr. Aleny Hronkové uskutečnily třídní volby do poslanecké sněmovny ČR. Žáci si také při této příležitosti vyzkoušeli vyhodnocování výsledků voleb a jejich grafické znázorňování. Na úvod akce si žáci připravili krátké prezentace, ve kterých svým spolužákům demonstrovali programové ideje jimi vybraných stran. Poté, co byli žáci seznámeni s programy jednotlivých stran, byly jim rozdány hlasovací lístky a začaly anonymní volby.

Po skončení voleb žáci pracovali na sčítání výsledků, poté se přesunuli do učebny ICT, kde následující hodinu zapracovávali údaje do grafů.“

VOLBY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Druhá část mezipředmětového projektu třídních voleb 9. A (V179A) se uskutečnila pod vedením Mgr. Marie Sychrové. Projekt probíhal po dobu pěti vyučovacích hodin. Na rozdíl od první části projektu však žáci nevěděli, jakou stranu volí. Všech devět parlamentních stran bylo prezentováno pod fiktivními jmény, aby bylo zamezeno vlivům z okolí a ukázala se tak skutečná politická orientace žáků. Po volbě byla pravá jména stran odhalena. V poslední části projektu si žáci vyzkoušeli, jaké je společně diskutovat o politických tématech a pokusit se v závěru dosáhnout konsenzu, neboť usedli do pomyslných “poslaneckých lavic” a po dobu dvou vyučovacích hodin jednali dle řádu sněmovny o možných reformách v sektoru školství.“

Díky deváťákům za jejich nadšení i nasazení (protože tento projekt se vyvinul z iniciativy několika z nich) a velice dobře využitý čas strávený v jejich společnosti. Velké díky mé kolegyni Aleně Hronkové za tvůrčí přístup a realizaci první části projektu.

Marie Sychrová

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
Tříkrálový koncert 2018