MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (M5)

Od listopadu 2017 do začátku ledna 2018 probíhalo školní kolo matematické olympiády.

Celkem se zúčastnilo 7 žáků z 5. C.

Výsledky:

1. místo - Marek Bernard (35 bodů)

2. místo - Tomáš Tomšů (33 bodů)

3. místo - Linda Paulusová (32 bodů)

Marek Bernard ztratil 1 bod z maximálního počtu bodů.

 

Tříkrálový koncert 2018
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZPĚVÁČKŮ