Třídy a události

Tři králové

Naši třídu navštívila vzácná návštěva - tři králové. Zazpívali nám koledy a připomněli historii mudrců. Zmínili i spojitost s tříkrálovou charitativní sbírkou. Také jsme se ještě seznámili s významem symbolů K + B + M napsaných na domech i na naší tabuli. Andílci nám na rozloučenou ve třídě zanechali pírko pro štěstí. 
Tak doufejme, že nám oba symboly v tomto roce přinesou štěstí :-).​

Oslavy Vánoc
Tři králové

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz