Otevřený dopis ministrovi školství

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé naší školy,

dovoluji si zde zveřejnit otevřený dopis, který jsem poslala panu ministrovi školství. 

Přeji Vám hezký den a hlavně pevné zdraví.

                               Jana Smetanová


Vážený pane ministře,

opatření vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví vyhlašovaná v souvislosti s covid 19 negativně dopadají na české školy již od března 2020. V novém školním roce je naše práce ztížena i tím, že musíme se žáky dohnat učivo z loňského školního roku. Distanční výuka, na kterou byly školy nuceny na jaře přejít, ještě prohloubila rozdíly ve vzdělávání žáků s odlišným rodinným zázemím. Naše škola učila v MS Teams, žákům s problémovým zázemím jsme rozváželi materiály v papírové podobě. Nejméně 10% žáků ze 736 se neučilo vůbec.

Hned na začátku září jsme nastavili výukové plány tak, abychom pomohli zejména dětem, které online výuku nezvládly. Podle mých zkušeností je učení bez přítomnosti učitele naprosto nevhodné pro žáky s výukovými problémy a pro žáky, kteří nemají oporu v rodině pro své vzdělávání.

Naši práci však značně komplikují opatření vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví pro školy.

V naší škole je 746 žáků. Ke dni 1. říjnu byly pozitivně testovány 3 děti – všechny se nakazily na rodinných oslavách, ale byly bezpříznakové. Kvůli nim šlo do karantény 75 dětí, s nimiž museli rodiče zůstat doma. Ani jedno z těchto testovaných dětí nebylo pozitivní na covid 19. Tři pozitivní žáci byli bezpříznakoví. Nemocná byla i jedna paní učitelka, u které měla nemoc lehký průběh. Kolegyně, které jsou s ní v kabinetě, se od ní nenakazily – byly na testech. Zdroj nákazy také nebyl ve škole. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že škola není místem, kde by docházelo k masivnímu šíření viru. Zavírání celých tříd u dětí, které jsou naprosto zdravé, považuji za komplikaci zejména pro jejich rodiče, kteří přicházejí o část platu.

Od září musejí naši žáci nosit roušky. Pravda je, že někteří si je oblíbili. Nosí proto stejnou roušku již několik týdnů bez praní. Nošení roušek v nemocnicích, kde je vyškolený personál a sterilní prostředí, je zcela jiné, než v základní škole. Naši žáci nosí na obličeji špinavé hadříky, z nichž na druhém stupni celodenně vdechují obrovské množství bakterií. Jakmile vyjdou před školu, roušku sundají a jsou ve velmi blízkém kontaktu se spolužáky. Nařízení k nošení roušek ve škole považuji za zdraví ohrožující a prosím Vás, abyste toto nařízení zrušil.

V rouškách se nedá celodenně učit. Žáci nerozumějí nám a my nerozumíme jim. Takže roušky jsou velice závažnou komplikací pro zdravý vývoj našich žáků a ztěžují nám výuku.

Od září jsme zavedli zdarma doučování pro žáky, kteří nezvládají učivo. Nyní ho od 5. října zase přerušujeme, protože jsou žáci ve skupinách z více tříd, aby výuka byla efektivní. Nemám tolik zájemců o doučování z řad učitelů, aby každá třída mohla mít doučování zvlášť. Jsme velká škola s 33 třídami.

Od pondělí také musím zrušit zájmové kroužky. Místo nich se budou děti ve volném čase nekontrolovatelně shromažďovat venku nebo u některého z kamarádů. Dostanou se tak do rodin, ve kterých se může šířit nákaza – jak jsem uvedla výše, všichni tři nakažení žáci měli vir z rodin.

Ve školách je velmi čisté a vydezinfikované prostředí, ale my z nich žáky „vyháníme" ven, protože nesmíme provozovat zájmovou činnost.

Zákaz tělesné výchovy proto, že se prý převlékáním šíří vir, považuji za zbytečné komentovat.

Naše škola je škola s rozšířenou výukou hudební výchovy od roku 1968. Na jaře se po více než třiceti letech nemohl konat z důvodu uzavření škol jarní koncert. Připravili jsme teda koncert adventní. Ale naši žáci ve školních sborech nemohou zpívat a nemohou se na koncert připravit.

Vážený pane ministře,

opatření nastavená ministerstvem zdravotnictví ohrožují zdraví žáků a významně komplikují vzdělávání v základní škole. Česká školní inspekce je schopna rychlým šetřením zjistit, jaký je skutečný stav ve školách, kolik je nakažených žáků a učitelů a jaký byl zdroj nákazy. Přijímat plošná opatření bez skutečných dat považuji za velice nesprávný krok. Jakmile se žáci ze sociálně slabých rodin nemohou učit ve škole, neučí se v převážné většině vůbec. A nic na tom nemění povinnost distančně se vzdělávat.

Buďte prosím tak velice laskav, vážený pane ministře, nechte si zjistit skutečná data a nutná opatření realizujte místně, nikoli plošně. Zároveň si Vás dovoluji požádat, abyste vyslyšel hlasy odborníků – lékařů, kteří upozorňují na škodlivost nošení roušek ve školách, a toto opatření v nejkratší možné době zrušil.

Vážený pane ministře,

děkuji Vám mnohokrát za čas, který jste věnoval mému dopisu, a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

Mgr. Bc. Jana Smetanová

ZŠ Prodloužená 283

Pardubice

Učíme se společně
Nouzový stav - přerušení činnosti kroužků