Třídy a události

Učíme se společně

20200923_10145_20201004-155818_1

My třeťáci jsme ve středu 23. 9. 2020 využili krásného počasí a sešli jsme se na školní zahradě, abychom si společně zopakovali učivo druhé třídy. 

Čekalo nás 20 úkolů z matematiky, českého jazyka a prvouky. 

Po vyslechnutí pokynů a rozdělení do skupin jsme se rozeběhli po stanovištích a řešili zadané úkoly. Museli jsme prokázat i určité strategické schopnosti, protože jeden z pokynů zněl – nesetkat se na stanovišti s jinou skupinou. Máme radost, že většinu úkolů jsme úspěšně zvládli.


Počítáme s legem a kaštany
Otevřený dopis ministrovi školství

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa