Třídy a události

Slavnostní oceňování nejlepších pedagogů a ředitelů

V pátek 22. března 2024 se ve Východočeském divadle Pardubice uskutečnilo Slavnostní oceňování nejlepších pedagogů a ředitelů města Pardubic za rok 2023.

Paní ředitelka Mgr. Bc. Jana Smetanová vystoupala na pódium dokonce dvakrát, poprvé jako nejúspěšnější ředitelka roku 2023. Tuto kategorii navrhuje a posuzuje odbor školství, kultury a sportu. Rada města Pardubic pak projedná finální návrhy. ​Druhé ocenění se vztahovalo k rozhodnutí paní ředitelky odejít do ředitelského důchodu, a to po 20 úspěšných letech v této pozici. 

Kromě velkého poděkování, květin a pamětních listů si paní ředitelka Smetanová odnesla i perníkové "poslední vysvědčení".

ODKAZVzdělávací program "Mít tak pejska" v 5. A
Nejlepší učitelé města Pardubic

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz