Zahájili jsme kurz plavání - 2. B

​2. 5. děti absolvovaly 1. lekci plavání. Ve 4 družstvech si připomněly, co už umí z loňského kurzu. Nezapomněly nic...

Všichni se shodli, že plavání je fajn.


Den Evropy
Umíme se chovat v nebezpečných situacích - 2. B