Umíme se chovat v nebezpečných situacích - 2. B

V rámci projektového dne  si děti natrénovaly, jak se chovat při požáru a jiných nebezp. situacích, co je důležité, kudy co nejrychleji opustit školu, co patří do evakuačního zavazadla... Na závěr si prohlédly hasičské auto a poslechly zajímavosti o práci hasičů.  

Zahájili jsme kurz plavání - 2. B
2. B se učí sebeobraně