Třídy a události

Vysněná ŠVP

Koooonečně byla tu: naše vysněná škola v přírodě, kterou jsme stále odkládali už od páté třídy. Krásné počasí, skvělí kamarádi ze 7. A, 7.D a 9.A, úžasné hry s Vláďou, báječné jídlo, super zábava u ohně, společný tanec, poučný výlet, jedna oslava narozenin a hlavně, nezapomenutelná diskotéka v režii deváťáků - co víc jsme si mohli přát.... :-)! 

Už teď se těšíme na lyžák!​


Naše kamínkování :-)
It's Spaghetti Time

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa