Třídy a události

Velikonoce 5.B + 3.D

S Velikonocemi jsme se rozloučili společným projektem s žáky 3.D. Páťáci připravili pro mladší kamarády spoustu hravých úkolů, křížovek, hledání rozdílů v obrázcích, puzzle a další úkoly s jarní tematikou. Menší děti si zopakovaly základní velikonoční slovní zásobu, naučily se básničku a vyzkoušely si i honbu za malovanými vajíčky – Easter Egg Hunt. Vše vyšlo na jedničku – kromě počasí. Kvůli dešti jsme nemohli na zahradu, jak bylo původně zamýšleno a jak jsme si přáli, ale i tak si všechny děti netradiční hodinu užily.

8.D v divadle
Exkurze do Olomouce – Pevnost poznání - 8.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz