Třídy a události

Exkurze do Olomouce – Pevnost poznání - 8.D

​Hned další den po jarmarku 30.3. jsme se vydali vlakem do Olomouce. Zde jsme navštívili Pevnost poznání. Nejprve jsme se zúčastnili interaktivního programu Sociální sítě a úskalí internetu, poté jsme zhlédli v digitálním planetáriu film o vesmíru a nakonec jsme si prohlédli 4 interaktivní expozice a sami si vyzkoušeli, co nás zajímalo z přírodopisu, fyziky a dějepisu.

Velikonoce 5.B + 3.D
Hurá, máme nové lavice a židle - 8.D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz