Třídy a události

V 6.B a 7.B divadlo žije

​Šesťáci a sedmáci si v hodinách dějepisu a hudební výchovy vyzkoušeli dramatické ztvárnění některých známých příběhů. V 6.B to byly příběhy Hérakla, Orfea a Odyssea ze starých řeckých bájí, v 7.B zase Prodaná nevěsta. Správné divadlo nemůže být bez diváků, a tak jsme se vzájemně pozvali na svá malá představení.

Moc děkuji všem dětem za veškerý elán, který věnovaly nácviku rolí, kulisám (a děkujeme za pomoc p.uč. Tereze Víškové) a také za tvůrčí přístup a snahu neustále něco zdokonalovat. Věřím, že to nebylo naposledy a že si divadlo u nás ve škole zase zahrajeme.Fialky pro maminky...5. B
Učíme se o včelách

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz