Třídy a události

Úspěšní žáci naší školy - ocenění

V loňském školním roce se dařilo našim žákům v soutěžích a olympiádách.

V průběhu posledních 14 dní nám přišly do školy dvě pozvánky.

1. pozvánka od Magistrátu města Pardubic → Pozvání na slavnostní setkání a ocenění nejlepších žáků základních škol, nižšího gymnázia a základních uměleckých škol, které by se mělo konat 29. listopadu 2021 v aule Univerzity Pardubice - a to pro tyto žáky: Marek Bernard (9. B), Vojtěch Samek (9. B), Beáta Mocková (5. B), Adam Santler (5. B) a pro našeho bývalého žáka Tomáše Kalhouse, který začal v letošním roce studovat na SŠ Delta.


2. pozvánka od Pardubického kraje → Pozvání na slavnostní předání pamětních listů medailistům celostátních a mezinárodních soutěží a předání ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2021. Slavnostní akce by se měla uskutečnit ve středu 1. 12. 2021 v sále Jana Kašpara (Krajský úřad Pardubického kraje). A kdo je tím úspěšným žákem, který ještě obsadil první příčku? Stal se jím Marek Bernard (9. B).

Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.


2.A - Halloween X Dušičky
Halloween a cesta do pravěku

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa