Třídy a události

Ukončení plaveckého kurzu - 2. C

​Minulý týden v pondělí jsme ukončili plaveckou výuku. Děti se vyřádily v Aqua. Vody už se nikdo nebojí, naučily se plno dovedností - splývat, potápět, skočit šipku do vody ..... Ve škole je čekala odměna - "mokré vysvědčení"!


Zpěváčci ze 4. A v Celostátním kole soutěže DPS v ...
5C na dopravním hřišti

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz