Třídy a události

POSLEDNÍ BRUSLENÍ V 9.A

​V rámci třídnické hodiny jsme si se spolužáky z 9.B připravili rozloučení s ledem, na které jsme přizvali kamarády ze 4.B. Vytvořili jsme 4 družstva namíchaná ze všech tříd a pustili se do boje o první příčky. Užili jsme si hodně legrace, a nakonec si i pochutnali na získaných odměnách. Ledové sezóně zdar :)


PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST
IQ LANDIA LIBEREC (8. A, 9. A)

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz