Třídy a události

Stůj, dej přednost v jízdě! - 4. C

​V posledních 14ti dnech jsme dvakrát navštívili dopravní hřiště. Děti měly možnost si vyzkoušet, jaké to je jezdit na kole na kruhovém objezdu, podle dopravních značek, semaforů. Na vše dohlížel zkušený pan policista. Bylo to velmi přínosné! Ještě ale děti musí pár věcí dopilovat, než se pustí do opravdového silničního provozu!


Projekt sv. Martin
Ukončení kurzu bruslení v 4. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz