Soutěž Pc_ák

Ve středu 27. listopadu 2019 se konal 25. ročník počítačové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Za naši školu jsme na SPŠE vyslali​ dva zástupce, kteří skvěle reprezentovali naši školu.
Této se soutěže se účastnilo 21 škol.
Výsledky v kategorii Prezentace žáků 9. tříd:
Petr Čermák se umístil na krásném 2. místě a Eliška Jankovičová skončila na místě třetím. 

Odkaz na soutěž - Tvorba prezentace
V letošním roce byla tématem​ Sametová revoluce.
Žáci vytvoří prezentaci na zadané téma. Pro soutěžní práci dostanou k dispozici texty a obrázky, které upraví dle svého uvážení.

Zpracování přednášek, firemních či osobních informací a jejich předvedení prostřednictvím prezenčního programu je další důležitou oblastí. Obdobně jako u internetových stránek je důležitý jak obsah a struktura, tak estetické zpracování.

Hodnocení porotců:

  • dodržení zadané osnovy prezentace - počet snímků a jejich obsah
  • vytvoření výstižného, strukturovaného textového obsahu snímků z obsáhlého zdrojového materiálu
  • vytvoření náročných animací
  • použití přechodů a časování
  • vhodné zakomponování ilustračních fotografií a vytvoření vlastních obrázků
  • vytvoření dalších objektů - tabulky, grafy, diagramy apod.
  • použití dalších nástrojů - hypertextové odkazy, navigační tlačítka, apod.
  • celkový estetický dojem

Elišce a Petrovi moc GRATULUJEME...

Projektový den I-KAP ve SOU plynárenském v Pardubi...
Úspěch sólistů z 1. stupně na pěvecké soutěži