Třídy a události

Slavnostní oceňování úspěšných žáků základních škol

Každý rok MMP oceňuje úspěšné žáky základních škol, nižšího gymnázia, základních uměleckých škola a studentů středních škol.

Jsme moc rádi, že téměř všechny žáky, které jsme za naši školu v loňském školním roce nominovali, získají ocenění.

Slavnostní oceňování úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, základních uměleckých škol a studentů středních škol města Pardubic proběhne v pondělí 11. 12. 2023 v aule Univerzity Pardubice za účasti představitelů města.

A o koho se jedná?

DPS Zpěváčci 4. A a 6. A
Adam Vlastimil Mrňávek (4. A)
Tereza Rezlerová (4. A)
Kolektiv dívek ze 7. A - Eliška Baierová, Tereza Nováková, Emilie Očenášková, Anežka Svobodová
Lukáš Flegr (8. B)
Martin Šmíd (8. B)
Barbora Samková (9. C)
Denisa Gottwaldová (9. E)
Tereza Lantová (loňská 9. A)

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Halloween v 2. B
Bruslení 2.C

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz