Projekt finanční gramotnost

​V projektu finanční gramotnost se děti naučily rozlišovat význam pojmů povinné a nepovinné výdaje. Ve skupinách se pak hravou formou úspěšně vypořádaly 

s úkoly: jakou hodnotu má počítač - dům, co si lze koupit za různé bankovky a mince, jak nahlížet na reklamu,..


Zákaz vstupu cizích osob do školy - hygienické opa...
Osobnosti z bankovek