Třídy a události

Přírodovědná poznávací soutěž - školní kolo

V pondělí 22. května 2022 se uskutečnilo školní kolo přírodovědné poznávací soutěže.

Přírodovědné poznávací soutěže se v letošním roce zúčastnilo 144 žáků ze 3. – 9. ročníků. Maximální možné bodové ohodnocení, kterého žáci mohli dosáhnout za poznávané organismy bylo 40 bodů. Do dalšího kola, které se koná 31. 5. 23 v DDM Delta dále postupují tito žáci:

Tereza Rezlerová 40 bodů, 3. A

Nela Vobořilová 40 bodů, 3. B

Karel Šimonka 40bodů, 3. C

Stella Procházková 40 b., 4. A

Tomáš Kolek 40b., 4. B

Michal Doubrava 40 b., 4. D

Beáta Havlová 36 b., 5. A

Adriana Novotná 32 b., 6. B

Matěj Žárský 28 b., 6. B

Horáková Zuzana 40 b., 8. A

Filipová Ella 37 b., 8. A

Kouba Antonín 37 b., 9. B


Všem ostatním děkujeme za účast a postupujícím držíme palce do dalšího kola.

Pardubické hudební jaro představilo mladé talenty
Přírodovědný projekt

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz