Třídy a události

Centra zaměřená na agličtinu a tělocvik

​Práce v Centrech byla tentokrát zaměřená na život zvířat v Safari. V matematice se děti staly architekty , sestavovaly výběhy pro zvířata, odhadovaly zvířecí výkony v metrech, váhu v kilogramech. V tělocviku si vyzkoušely běh, skok, lezení a výkonnost- jako u některých živočichů. V anglickém  centru pro ostatní spolužáky připravovaly divadlo se zvířátky. Děti odvedly kus práce, potřebovali jsme i pomoc paní vychovatelky a za týden můžeme pokračovat :-)


Máme rádi Česko
Není věž jako věž...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa