NOVÉ LAVICE A ŽIDLE

Ve třídě 9.B máme nové lavice. Kdypak do nich usedneme?

Chirurgické roušky pro děti
Výuka od 22. února