Třídy a události

Mikuláš ve 2.D

​S netrpělivostí a možná i malinkými obavami očekávali žáci 2.D návštěvu Mikuláše. 5. prosince se konečně dočkali. Otevřely se dveře a v nich se objevil i s anděly a celou čertí družinou. V některých žáčcích byla jen malá dušička, ale nakonec se všichni vykoupili pěknou básničkou. Za odměnu dostali od Mikuláše balíček plný sladkostí, ze kterého měli velkou radost.


Prodáváme na jarmarku
Návštěva Mikuláše v 3. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz