Třídy a události

Mezitřídní projekt - divadlo "Dějiny hudby"

V pátek 15. 5. 2024 jsme měli mezitřídní projekt - třídy 5. D a 8. C.
Pro žáky 5. ročníku připravila 8. C divadelní představení a pak ještě ve vzájemné spolupráci žáci plnili úkoly. Na úkoly našli odpověď v divadelní hře.
Výborně!!!!!!!​
Děkujeme za přípravu p. uč. Novákové.

Požární ochrana očima dětí a mládeže - krajské kol...
Čarodějnice

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz