Třídy a události

Čarodějnice

IMG_1183
30. dubna zavřela čarodějnice Befana děti do své Jedové chýše a odmítala je pustit domů. Děti musely splnit zadané úkoly a namíchat lektvar, díky kterému by mohly opustit chýši. V úkolech počítaly, psaly a vymýšlely různá řešení. Nechyběla ani soutěž v létání na koštěti a hod na pavučinu. ​Nakonec čarodějnici nezbylo nic jiného, než děti propustit domů.

Mezitřídní projekt - divadlo "Dějiny hudby"
JARNÍ KONCERTY

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz