Mezipředmětový projekt 8. C

​Během listopadu a prosince 2019 pracovali žáci 8. C na mezipředmětovém projektu "NOVÝ SVĚT 8. C", 

jednalo se o propojení předmětů: D, Z, INF a PKČ - vaření. 

Na níže uvedené fotografii si můžete prohlédnout, jakým způsobem žáci ztvárnili svůj poster.


Den dobrých skutků
Vánoční besídka - 9. B