Třídy a události

Let's enjoy St. Patrick's Day

Na St. Patrick's Day se vždycky těšíme. Letos si pro nás 8.D připravila hodinu skvělé zelené zábavy. Zopakovali jsme si základní anglická slovíčka, vyplnili rébusy, kvíz, nechali namalovat na obličej trojlístky a podkovy, naučili se irský tanec a nakonec jsme museli najít Leprechauna - irského skřítka, který nás za naši snahu odměnil zlatou mincí. 
Moc jsme si to užili a 8.D a paní učitelce Honkiszové velmi děkujeme za prima zábavu :-).
Next year in green again!​

4. A - Obličejové masky
Třídit odpad umíme

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz