Třídy a události

4. A - Obličejové masky

Že je sádra použitelná nejen na zlomeniny, jsme si  vyzkoušeli i během VV a Pkč, kdy  jsme pracovali  se sádrovými obvazy a zkusili jsme si vytvořit obličejové masky, Pro některé z nás to byl i trošku bobřík odvahy, protože nechat si od kamaráda dát na obličej potravinovou fólii a následně i sádru, to chtělo i velký kus důvěry v druhé.
 Práce nás všechny ale moc bavila a užili jsme si i spoustu zábavy,​

Jarní dílničky ve 3.D
Let's enjoy St. Patrick's Day

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz