Třídy a události

Která kost je nejtvrdší?

IMG20240502112016

​Kolik máme zubů? Může se člověk sám polechtat? Jak pružné jsou lidské svaly? To a spoustu dalších důležitých informací o lidském těle jsme si odnášeli ze čtvrtečního společného projektu 3. a 8. A, který proběhl 2. května na školní zahradě. Počasí nám přálo, vzdělávali jsme se, běhali, hráli fotbal, lovili housenky, zpívali, smáli se a jedli pizzu. Co podnikneme příště?


Krajské kolo soutěže Zlatý list
7.B Seznamujeme se s žáky z Řecka

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz