Třídy a události

Krajské kolo soutěže Zlatý list

Ve čtvrtek 2.5. jsme se se žáky, kteří vyhráli školní kolo soutěže Zlatý list, zúčastnili krajského kola. Bylo to družstvo ze třídy 9.A a 5.A. Žákům se dařilo dobře. 5.A ve své kategorii mladší skončila na krásném 11. místě. Starší obsadili 3. medailovou pozici. 

Rok Bedřicha Smetany se 7.A
Která kost je nejtvrdší?

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz