Třídy a události

7.B Seznamujeme se s žáky z Řecka

Snmek-obrazovky-2024-05-05-194745
V rámci eTwinningového projektu MYSTERY COUNTRY jsme se spojili s žáky z Řecka přes online hovor.
Po první části našeho projektu, kdy jsme museli zjistit, která země je na druhém konci, jsme se posunuli k části druhé- "Getting to know our partners".
V malých skupinkách se žáci setkali při online hovoru a online chatu a měli možnost zjistit něco o našich partnerech na druhé straně. A aby měli žáci ve třídě o všem přehled, vytvořili jsem poté plakáty, které shrnovaly získané informace. Ty jsme si ve třídě odprezentovali. Samozřejmě vše probíhalo v angličtině.

Která kost je nejtvrdší?
Únikovka z jedové chýše aneb čarodějnice v 2. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz