Třídy a události

Fyzikální olympiáda 2024 - okresní kolo

Na škole ZŠ Resslova se 20. března konal již 65. ročník okresního kola Fyzikální olympiády. Soutěžící porovnávali své znalosti a dovednosti z různých oblastí fyziky při řešení čtyř fyzikálních úloh. Školu nejlépe reprezentovali v kategorii E (9. ročníky): Antonín Slezák a Karolína Vašíčková z 9.B a to s výborným umístěním. Tonda byl první a Kája osmá. Oba patří mezi úspěšné řešitele. Je to super výkon a paní učitelka fyziky má obrovskou radost a moc děkuje.

Moc si vážíme vašeho úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech a hlavně u přijímacího řízení na SŠ. 

H. Vlasáková


Jarní dílny - DOD - 4. C
EDUBUS

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz