Třídy a události

Květinová vernisáž

Na Světový den životního prostředí 5.6. jsme pozvali naše rodiče na vernisáž výstavy z našich výtvarných děl, kterou jsme nazvali "Květinová vernisáž".

Vernisáž zahájila taneční a pěvecká skupina našich dívek. Následovalo pár slov každého umělce o svém obrazu. Kulturní program ukončila Ela Budinová svou virtuózní hrou na piano.

Následoval přípitek na zdar našeho umění a velmi lákavé slané i sladké občerstvení domácí i jiné výroby. Po společném přípitku a přestřižení pásky byla naše výstava slavnostně otevřena. Měla velký úspěch a obrovský ohlas.

Hlavně zde každý z nás objevil v sobě kus umělce :-).

Fotografická soutěž
Sportovní den od deváťáků

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz