Třídy a události

European Christmas Tree Decoration Exchange - 5.B, 7.C

​​Připravili jsme společně ozdoby, vánoční přání, zvyky. K tomu jsme nahráli video se zpěvem české vánoční koledy s doprovodem fléten a klavíru. Vše odešleme novým kamarádům. Letos se do projektu zapojily děti z Řecka, Švédska, Portugalska, Litvy, Francie, Itálie, Španělska, Bulharska, Rumunska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Rakouska, Velké Británie. Nyní budeme s napětím očekávat vánoční poštu z uvedených zemí...


Svět muzikálů
Svět muzikálů

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa