Třídy a události

Elektronika i jinak

Ve středu 1. prosince 2021 naši tři žáci Lukáš Králík (8. C), Libor Klempíř a Vojta Samek (oba 9. B) reprezentovali naši školu v soutěži Elektronika i jinak. Tuto soutěž organizovala SPŠE Pardubice.
Úkolem bylo sestavení, zapájení a oživení plošného spoje - elektronické hrací kostky.
Trojici chlapců se velice dařilo... Vojtovi se jako prvnímu ze všech soutěžících podařilo odevzdat výrobek jako první, což přineslo body celému tříčlennému týmu.
Naši žáci obsadili nádherné první místo. 
Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.​

Soutěž PC_ák
Máme rádi Česko

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa