Třídy a události

Earth Day s 9.A a 9.E

Earth Day - 22nd April

​Dne 22. dubna oslavujeme Den Země, a proto žáci z 9.A a 9.E využili této příležitosti a v rámci angličtiny si procvičili slovní zásobu spjatou s tématem životního prostředí. Dále si přečetli anglické články o projektech, které pomohli naší planetě, a následně je převyprávěli svým spolužákům. Nakonec se sami vyjádřili k tomu, jakým způsobem přispívají svými činy k tomu, aby naše planeta byla lepším místem. Zajímají vás odpovědi? Najdete je na nástěnce v přízemí 2. stupně.


Romana Zvolánková, Iveta Jánská

Zahraniční zájezd do Polska
Divadelní představení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz