Třídy a události

Do you like …?

Na čtvrteční hodinu angličtiny jsme se těšili, protože jsme věděli, že mezi nás zavítá rodilý mluvčí - Američan. Měli jsme trochu obavy, zda mu budeme rozumět, ale tyto obavy byly zbytečné. Na naše otázky jako What´s your favourite ….? Do you like …?, Can you…? nám rád odpovídal a my mu zase povídali o svých zálibách. Na další hodinu s panem učitelem se opět těšíme.

Škola v přírodě očima žáků 7. A
Sportovní den v 6.B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa