Třídy a události

Easter Project 2.B a 7.B

IMG_7895

Ve středu před prázdninami jsme se sedmou třídou vytvořili hodinu angličtiny pro 2.B.

Našim cílem bylo seznámit druháčky s tím, jak se slaví Velikonoce v Británii.

Začali jsme klasickým jarním průvodem ve zdobených kloboucích. Děti měly připraveny nádherné klobouky, které nás všechny jarně naladily. V průvodu jsme se vydali na zahrady, kde byly připraveny další aktivity.

Kutálení vajíčka z kopce. Závod s vajíčky a samozřejmě také Egg hunt- hledání vajíček po zahradě. Ve vajíčcích žáci našli instrukce k zábavným aktivitám, které pro ně jejich starší spolužáci připravili. A samozřejmě jsme u toho cvičili angličtinu.

Svítilo nám k tomu sluníčko a hezky se vše stihlo. U aktivit jsme si také něco sladkého smlsli. Děkujeme i za přispění domácích výrobků od rodičů.

Víšková
Holešínská
Zvolánková

Společný projekt DEJ SI POZOR NA ZUBRA - 3. D a. ...
Divadelní představení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz