Třídy a události

Easter in 4.A

​Poslední den před prázdninami si 4.A užila hodinu angličtiny trochu jinak. Obě skupiny se sešly ke společné oslavě Velikonoc v duchu pohybu a her. Všechny děti si společně zatančily taneček velikonočního zajíčka, vyluštily křížovku a zapátraly po symbolech Velikonoc na obrázcích pracovních listů. Happy Easter!

Divadelní představení
Barevný velikonoční týden

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz