Centra aktivit v 2. A

Děti pracovaly v centrech aktivit na téma „ Zima".

Zopakovaly si učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky, vyrobily si sněhuláka. Děti pracovaly ve skupinách celý týden. Učily se spolupracovat, pomáhat si, hodnotit práci svoji i druhých. 


Výuka od 22. února
MASOPUSTNÍ REJ