Třídy a události

Celostátní finále - Office Arena 2024

V pondělí 6. května 2024 se uskutečnilo celostátní finále v soutěži Office Arena 2024 v budově Microsoftu v Praze.
Naši školu reprezentovala Rozálie Kaplanová (9. B), která se svým projektem Dovolená ve španělském Alicante, zaujala odbornou porotu a obsadila krásné 2. místo.


Celkový počet soutěžících pro kategorii ZŠ a SŠ byl 4500.​

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Konečně jsme se dočkali
Rok Bedřicha Smetany se 7.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz